Skip Main menu
1
เอกลักษณ์

Skip ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Qr code
QR CORD 
รวดเร็ว ทันใจ เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือ
ก็เข้าไปเว็บไซต์ สำนักGE ได้ 
E-Learning : General Education

click click click

click click


click click click

click click click


click click click

news

new


[10/12/2557] แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ(วันที่ 8 ธ.ค 57)ให้มาสอบชดเชยในวันที่ 13 ธ.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ห้องสอบ 3111 อาคาร 31 1
[05/12/2557] คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2557 รอบที่ 2 1
[28/11/2557] แจ้งนักศึกษาที่ไม่ได้สอบเฉพาะกรณีไฟฟ้าดับ(วันที่27 พ.ย. 57)ให้มาสอบชดเชยในวันที่ 2 ธ.ค. 57 คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้1
[04/11/2557] คลิก รายชื่อนักศึกษาสอบวัดความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ GEL1102 และ GEL1103 ภาคเรียนที่ 1/2557
[04/11/2557] คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2557
[29/10/2557] คลิก ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบแก้ไขผลการเรียนไอ ( I ) ปีการศึกษา 2/2556
>>คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด