Skip เมนูหลักSkip จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

1
เอกลักษณ์

Skip ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Qr code
QR CORD 
รวดเร็ว ทันใจ เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือ
ก็เข้าไปเว็บไซต์ สำนักGE ได้ news1[04/11/2557]   คลิก รายชื่อนักศึกษาสอบวัดความรู้ วิชาภาษาอังกฤษ GEL1102 และ GEL1103 ภาคเรียนที่ 1/2557 1
1[04/11/2557]   คลิก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/25571
1[29/10/2557]   คลิก ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอสอบแก้ไขผลการเรียนไอ ( I ) ปีการศึกษา 2/25561
1[28/08/2557]   คลิกชม VDO การจัดการความรู้ กลุ่มระบบ E-LEARNING สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปที่เรียนด้วยเครื่องมือสื่อสาร ทุกประเภท ทุกที่ ทุกเวลา 

1[28/08/2557] คลิกชม VDO การจัดการความรู้ กลุ่มระบบพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1[28/04/2557]  แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนในระบบ e-Learning ราวิชาศึกษาทั่วไปฯ 

1[28/04/2557] ประกาศสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการตรวจสอบและติดตามคะแนนของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

1[24/04/2557] ประกาศเลื่อนสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป สำหรับน.ศ.ที่สอบวันที่ 24 เม.ย.2557 เวลา 8.30-10.00 น เท่านั้น
-  น.ศ.ที่สอบห้อง 3111 ให้มาสอบวันที่ 28 เม.ย. 2557 เวลา 8.30-10.00 น. ห้องสอบ 3111และ น.ศ.ที่สอบห้อง 3121,3122,3123,3141 ให้มาสอบวันที่ 28 เม.ย. 2557 เวลา 10.15-11.45 น. ห้องสอบ 3111   

1[18/04/2557] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-27 เมษายน 2557  1

1[01/04/2557] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ รอบที่ 2  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1[24/04/2557] เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษาทุกท่าน ชมนิทรรศการงานGen Ed's Days Plays and Exhibitions 25,27 March 2014 ณ.หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เวลา 09.00-16.00 น. 

1[24/04/2557] แจ้ง น.ศ. ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1[24/02/2557] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2557  

>>คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด
คลิก