สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป (GE) ย้ายเว็บไซต์แล้ว !!!

สามารถติดตามได้ที่ www.gen-ed.ssru.ac.th